Αναγνωρίζω κάθετες ευθείες - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει 1 άσκηση με σχήματα, όπου οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν και να σημειώσουν τις ορθές γωνίες.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

437.1 KB


Greek

Greece


June 2, 2024, 7:45 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!