Υπολογίζω το εμβαδόν (3)

Περιλαμβάνει 2 προβλήματα με υπολογισμό εμβαδού (κύκλος, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο)

2 stars

CC BY


Document (PDF)

37 KB


Greek

Greece


May 24, 2024, 9:50 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!