Τα άρθρα (ο, η, το)

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την κατανόση των άρθρων.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

107.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:33 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!