Τα άρθρα (ο, η, το)

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την κατανόση των άρθρων.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

107.1 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 2

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:33 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.003038 μs