Γλώσσα - Eνότητες 1 και 2 - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης

Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στις δύο πρώτες ενότητες της Γλώσσας Στ' Δημοτικού.

Περιλαμβάνει 7 ασκήσεις σε:
👉 Ορθογραφία
👉 Χρόνους ρημάτων
👉 Τρόπους έκφρασης του χρόνου
👉 Αριθμητικά επίθετα και ουσιαστικά
👉 Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος και -η (με πληθυντικό σε -εις)
👉 Γραμματική αναγνώριση
👉 Δημιουργία αγγελίας

1 stars

CC BY


Document (PDF)

338.9 KB


Greek

Greece


October 16, 2023, 8:20 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!