Μετοχές σε -οντας και ώντας - Ενότητα 18: Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τις μετοχές σε -οντας και -ώντας και μια σχετική άσκηση.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

766.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2024, 8:13 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!