Υπολογίζω το εμβαδόν (2)

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις υπολογισμού εμβαδού (κύκλος, τραπέζιο, πλάγιο παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τρίγωνο)

1 stars

CC BY


Document (PDF)

57.3 KB


Greek

Greece


May 23, 2024, 5:41 am

May 23, 2024, 5:32 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!