Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ενότητα 10 - Δ' τάξη

Ασκήσεις επανάληψης στα είδη αντωνυμιών και στην κυριολεξία και μεταφορά.

Περιλαμβάνει αντωνυμίες: Προσωπικές, Κτητικές, Αόριστες, Αυτοπαθείς και Ερωτηματικές

1 stars

CC BY


Document (DOCX)

19.1 KB


Greek

Greece


May 26, 2023, 6:38 am

May 12, 2023, 4:50 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!