Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ενότητα 10 - Δ' τάξη

Ασκήσεις επανάληψης στα είδη αντωνυμιών και στην κυριολεξία και μεταφορά.

Περιλαμβάνει αντωνυμίες: Προσωπικές, Κτητικές, Αόριστες, Αυτοπαθείς και Ερωτηματικές

1 stars

CC BY


Document (DOCX)

19.1 KB


4th Grade

Language Arts

Assessment

Worksheet

textb. Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Unit 10

Intermediate

Greek

Greece


May 26, 2023, 9:38 am

May 12, 2023, 7:50 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.017885 μs