Κλίση επιθέτων σε -ων -ούσα -ον και σε -ύς -εία -ύ

Θεωρία, κλίση και ασκήσεις με επίθετα σε -ων -ούσα -ον και -ύς -εία -ύ
Αρχείο PDF για μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

385.5 KB


5th Grade

6th Grade

Language Arts

Grammar

Lesson

Worksheet

Greek

Greece


March 29, 2023, 5:20 pm

March 24, 2023, 8:58 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002357 μs