Κλίση επιθέτων σε -ων -ούσα -ον και σε -ύς -εία -ύ

Θεωρία, κλίση και ασκήσεις με επίθετα σε -ων -ούσα -ον και -ύς -εία -ύ
Αρχείο PDF για μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

385.5 KB


Greek

Greece


September 28, 2023, 9:51 pm

March 24, 2023, 6:58 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!