Το ου

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του Ου, ου.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μου χαρίζεις την ουρά σου;" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

135.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:54 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!