Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

Περιέχει ασκήσεις για την πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (χωρίς χρήση συμβόλων).

0 stars

CC BY


Document (PDF)

289.5 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!