Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

Περιέχει ασκήσεις για την πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (χωρίς χρήση συμβόλων).

0 stars

CC BY


Document (PDF)

289.5 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 2

chpt. 13

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:57 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002961 μs