Μαθηματικά Στ' - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης - Κεφ. 16

Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στα Μαθηματικά Στ' δημοτικού
Ασκήσεις και προβλήματα από τα Κεφάλαια 1 - 16

Περιλαμβάνει ασκήσεις με:
👉 αριθμητική παράσταση
👉 στρογγυλοποίηση
👉 κριτήρια διαιρετότητας
👉 Μ.Κ.Δ.
👉 Ε.Κ.Π.

👉 Περιλαμβάνει προβλήματα με Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π.

Δείτε επίσης το αρχείο $4v0o3pbxa

1 stars

CC BY


Document (PDF)

168 KB


6th Grade Math Assessment

Unit 1

chpt. 16

Intermediate

Greek

Greece


November 15, 2023, 8:39 pm

November 10, 2023, 12:12 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!