Συλλαβές (μ - με - μα)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα μ και τις συλλαβές μα, με.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

153 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!