Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις Ενότητες 10 & 11 📖

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας για τις ενότητες 10 και 11 της Γλώσσας.
Περιλαμβάνει:
👉 Αντωνυμίες
👉 Δευτερεύουσες προτάσεις
👉 Διάκριση οριστικού άρθρου - προσωπικής/κτητικής αντωνυμίας
👉 Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα
👉 Αναγνώριση κυρίων όρων πρότασης (Υ/Ρ/Α/Κ)

Update info

Διόρθωσα δύο ορθογραφικά λάθη.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

787 KB


Greek

Greece


March 26, 2024, 1:06 pm

March 25, 2024, 11:09 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!