Μετοχές ενεργητικής και παθητικής φωνής

Θεωρία και ασκήσεις με μετοχές ενερητικής και παθητικής φωνής για τη Δ' δημοτικού.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

246.8 KB


4th Grade

Language Arts

Grammar

Lesson

Worksheet

textb. Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Unit 14

Intermediate

Greek

Greece


April 20, 2023, 2:31 pm

April 14, 2023, 6:21 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001473 μs