Μετοχές ενεργητικής και παθητικής φωνής

Θεωρία και ασκήσεις με μετοχές ενερητικής και παθητικής φωνής για τη Δ' δημοτικού.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

246.8 KB


Greek

Greece


April 20, 2023, 11:31 am

April 14, 2023, 3:21 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!