Μαθηματικά - Κεφάλαιο 8 - Εξάσκηση στις αριθμητικές παραστάσεις

Εξάσκηση στις αριθμητικές παραστάσεις.
Κατάλληλο για εμπέδωση του κεφ. 8 των Μαθηματικών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

47 KB


6th Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

chpt. 8

Hard

Greek

Greece


October 4, 2023, 1:42 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!