Το γράμμα Κ, κ

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Κ, κ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ο κύριος με το καπέλο" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

225.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:29 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!