Ερωτηματικές αντωνυμίες - Ασκήσεις Δ' τάξη

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις με ερωτηματικές αντωνυμίες.
Διάκριση ανάμεσα σε "ποιο" και "πιο".

1 stars

CC BY


Document (PDF)

45.6 KB


Greek

Greece


March 26, 2023, 6:53 am

March 19, 2023, 6:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!