Ερωτηματικές αντωνυμίες - Ασκήσεις Δ' τάξη

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις με ερωτηματικές αντωνυμίες.
Διάκριση ανάμεσα σε "ποιο" και "πιο".

1 stars

CC BY


Document (PDF)

45.6 KB


4th Grade

Language Arts

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Unit 9

chpt. Ο Κεραμιδοτρέχαλος

Graduated

Greek

Greece


March 26, 2023, 9:53 am

March 19, 2023, 8:55 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002198 μs