Επανάληψη - Ενότητα 18 & 19 - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει επαναληπτικές 6 ασκήσεις για τις ενότητες 18 και 19 της γλώσσας.

👉 Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα
👉 Μετοχές σε -οντας και -ώντας
👉 Οι καταλήξεις -ι και -η
👉 Επίθετα σε -ος, -η, -ο

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.1 MB


Greek

Greece


May 26, 2024, 5:47 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!