Συνεργασία - Εργαστήριο δεξιοτήτων

Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τη συνεργασία.
Οι μαθητές πρέπει να γράψουν τι σημαίνει για αυτούς συνεργασία και τι θεωρούν πώς χρειάζεται για να είναι η συνεργασία μεταξύ τους αρμονική. Επίσης, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν μια εικόνα συνεργασίας.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

133.3 KB


3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

Arts & Music

Civics

Printable

Project

textb. Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Greek

Greece


March 19, 2023, 11:19 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.003333 μs