Δίψηφα σύμφωνα - Γλώσσα Β Δημοτικού - Ενότητα 3

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για τα δίψηφα σύμφωνα και 2 σχετικές ασκήσεις.

Περιλαμβάνει επίσης 1 άσκηση για να μάθουν οι μαθητές λέξεις με γγ και λέξεις με γκ.

Τέλος, περιλαμβάνεται μια άσκηση με τις καταλήξεις -οι και -ει.

(Το περιεχόμενο του φυλλαδίου σχεδιάστηκε με βάση τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών για την ενότητα)

Γραμματική:
👉δίψηφα σύμφωνα
👉λέξεις με γγ και γκ
👉καταλήξεις -οι και -ει

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.9 MB


Greek

Greece


October 17, 2023, 5:17 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!