Γραμματική - Γνωριμία με το Υποκείμενο

Τι είναι το Υποκείμενο του Ρήματος;
Περιέχει 2 σελίδες με επεξήγηση, παραδείγματα και μια άσκηση εμπέδωσης. ✏️

Update info

Διόρθωσα ένα ορθογραφικό λάθος.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:39 pm

March 18, 2023, 11:12 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!