"Νοήματα" στην τάξη

Εκτιπώσιμες καρτέλες με χειρονομίες ("να πω μάθημα", "έχω ερώτηση", "βοήθεια" κλπ)

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


November 13, 2023, 8:54 pm

October 29, 2023, 4:22 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!