Μαθηματικά Β Δημοτικού - Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Το αρχείο περιέχει δύο ασκήσεις με επεξηγήσεις για το πώς φτάνουμε στους αριθμούς στόχους και δύο προβλήματα

Οι ασκήσεις είναι βασισμένες στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών της Β Δημοτικού (τ.ε. α' τεύχος, σελ. 26-27).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.4 MB


Greek

Greece


October 30, 2023, 7:27 pm

October 30, 2023, 7:23 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!