Το δικό μας λαογραφικό μουσείο - Ενότητα 13: Μες στο μουσείο - Γλώσσα Β Δημοτικού

Με αφορμή την ενότητα 13 της Γλώσσας οι μαθητές θα φέρουν παλιά αντικείμενα και θα φτιάξουν λεζάντες για να κάνουν το δικό τους λαογραφικό μουσείο στο σχολείο.

Το αρχείο είναι μια λίστα με αντικείμενα που μπορούν να φέρουν οι μαθητές.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

663 KB


Greek

Greece


February 20, 2024, 7:53 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!