Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

Περιέχει δύο αρχεία με ασκήσεις εξοικείωση των μαθητών με τους αριθμούς (γραμμένους με λέξεις και με αριθμούς).

0 stars

CC BY


ZIP

195.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:19 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!