Το τζ

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή του Τζ, τζ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Κοντά στο τζάκι" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

122.8 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:32 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!