Σύνθετες λέξεις

Περιέχει ασκήσεις για εμπέδωση σύνθετων λέξεων με το ξε- και το ξανα-.
Κατάλληλο για μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

123 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 4

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:11 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!