Συλλαβές (α - πα - πι)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα α και τις συλλαβές πα, πι.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

256.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:45 pm

March 18, 2023, 10:51 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!