Ασκήσεις με Κατηγορούμενο - Δ' δημοτικού

Γνωριμία με το Κατηγορούμενο για τη Δ' δημοτικού.

Τι είναι το κατηγορούμενο;
Πώς βρίσκουμε το κατηγορούμενο σε μία πρόταση;

Το φυλλάδιο έχει 2 σελίδες με θεωρία και άσκηση.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

956.6 KB


3rd Grade

4th Grade

5th Grade

Language Arts

Grammar

Lesson

Greek

Greece


April 3, 2023, 9:41 pm

March 19, 2023, 6:44 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.005878 μs