Ασκήσεις με Κατηγορούμενο - Δ' δημοτικού

Γνωριμία με το Κατηγορούμενο για τη Δ' δημοτικού.

Τι είναι το κατηγορούμενο;
Πώς βρίσκουμε το κατηγορούμενο σε μία πρόταση;

Το φυλλάδιο έχει 2 σελίδες με θεωρία και άσκηση.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

956.6 KB


Greek

Greece


April 3, 2023, 6:41 pm

March 19, 2023, 4:44 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!