Γνωρίζω τις χώρες του Κόσμου ψάχνοντας, γράφοντας και ζωγραφίζοντας

Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες ή να δουλέψουν ατομικά για να βρουν πληροφορίες για κάποιες χώρες του κόσμου ώστε να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά πρέπει να ψάξουν στο Διαδίκτυο και να βρουν τη σημαία, την ήπειρο, την πρωτεύουσα και τον πληθυσμό για κάποιες χώρες. Ακόμη, θα ζωγραφίσουν ένα σημαντικό μνημείο της χώρας που επέλεξαν και θα γράψουν μια μικρή παράγραφο με πληροφορίες για αυτήν.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

807.8 KB


Greek

Greece


March 22, 2023, 8:06 am

March 20, 2023, 5:35 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!