Γνωρίζω τις χώρες του Κόσμου ψάχνοντας, γράφοντας και ζωγραφίζοντας

Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες ή να δουλέψουν ατομικά για να βρουν πληροφορίες για κάποιες χώρες του κόσμου ώστε να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά πρέπει να ψάξουν στο Διαδίκτυο και να βρουν τη σημαία, την ήπειρο, την πρωτεύουσα και τον πληθυσμό για κάποιες χώρες. Ακόμη, θα ζωγραφίσουν ένα σημαντικό μνημείο της χώρας που επέλεξαν και θα γράψουν μια μικρή παράγραφο με πληροφορίες για αυτήν.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

807.8 KB


5th Grade

6th Grade

Geography

History

Project

textb. Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Greek

Greece


March 22, 2023, 10:06 am

March 20, 2023, 7:35 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002564 μs