Γεωγραφία Στ Δημοτικού - Επαναληπτικό τεστ (Ενότητα Α: Η Γη ως ουράνιο σώμα)

Το αρχείο περιέχει 5 ασκήσεις (συμπλήρωση κενών, Σωστό-Λάθος, αντιστοίχιση, ερωτήσεις ανάπτυξης) για επανάληψη στην 1η ενότητα.

Το αρχείο είναι τροποποιημένο αρχείο του @sotiris. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αρχείο εδώ 👉 $sfm8yffez

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.7 MB


Greek

Greece


December 14, 2023, 3:04 pm

December 13, 2023, 10:38 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!