Κεφάλαιο 15: Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Περιέχει μια άσκηση για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μέτρηση ευθύγραμμων τμημάτων και την έννοια της περιμέτρου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

547.2 KB


Greek

Greece


November 26, 2023, 9:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!