Από το ένα στα πολλά - Το άρθρο "τα"

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την κατανόηση του πληθυντικού και του άρθρου "τα".

0 stars

CC BY


Document (PDF)

145 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:31 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!