Από το ένα στα πολλά - Το άρθρο "τα"

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την κατανόηση του πληθυντικού και του άρθρου "τα".

0 stars

CC BY


Document (PDF)

145 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 3

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:31 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002513 μs