Ασκήσεις με τις προπαίδειες του 3 και του 6 - Μαθηματικά Β' Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στις προπαίδειες του 3 και του 6.

👉 προπαίδειες
👉 αντιστοίχιση πολλαπλασιασμών με ίδιο αποτέλεσμα
👉 πράξεις με παρενθέσεις
👉 αριθμοί στόχοι

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


January 23, 2024, 9:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!