Τακτικοί αριθμοί

Περιέχει ασκήσεις για την κατανόηση των τακτικών αριθμών. Κατάλληλο για μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

107.4 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:33 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!