Τακτικοί αριθμοί

Περιέχει ασκήσεις για την κατανόηση των τακτικών αριθμών. Κατάλληλο για μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

107.4 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 3

chpt. 19

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 6:33 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!