Παρατατικός - Ενότητα 20: Ποιος είναι; Τι κάνει; - Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τον Παρατατικό και 1 άσκηση, όπου οι μαθητές μεταφέρουν ρήματα από τον Ενεστώτα στον Παρατατικό.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

54.7 KB


Greek

Greece


June 3, 2024, 4:08 pm

May 24, 2024, 4:14 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!