Επανάληψη - Ενότητα 12: Ποπο! Κόσμος που περνά! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει επαναληπτικές ασκήσεις για την ενότητα 12 της γλώσσας.
👉 Αντίθετες λέξεις (α-, αν-, ξε-)
👉 Τα μέρη της πρότασης (υποκείμενο, ρήμα)
👉 Ενωτικό
👉 Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


January 7, 2024, 6:01 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!