Κεφάλαιο 19: Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Eισαγωγή στην προπαίδεια - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 1 άσκηση με μοτίβα για εισαγωγή στην προπαίδεια κατά τα πρότυπα του κεφαλαίου 19 του βιβλίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


Greek

Greece


December 11, 2023, 8:53 pm

December 11, 2023, 8:53 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!