Συλλαβές (ι - πι)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα ι και την συλλαβή πι.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

242.6 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού -...

Unit 1

chpt. 1

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 6:48 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001885 μs