Συλλαβές (ι - πι)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα ι και την συλλαβή πι.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

242.6 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:48 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!