Μαθηματικά Β Δημοτικού - Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δύο (2) ασκήσεις, στις οποίες οι μαθητές πρέπει να ζωγραφίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εικόνες να είναι συμμετρικές.

👉κατανόηση συμμετρίας
👉άξονες συμμετρίας

1 stars

CC BY


Document (PDF)

842.4 KB


Greek

Greece


October 17, 2023, 6:17 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!