Μετατροπή μονάδων μέτρησης 📐

Ασκήσεις και προβλήματα μεταροπών μονάδων μέτρησης μήκους για τη Δ' Δημοτικού.

Περιέχει βοηθητική εικόνα για τη μετατροπή των μονάδων μέτρησης και τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

56.8 KB


4th Grade

Math

Worksheet

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 6:52 pm

March 19, 2023, 6:52 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002385 μs