Συλλαβές (ο - πο - το)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα ο και τις συλλαβές πο, το, τα, τι.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

241.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!