Σύγκριση μεγεθών

Περιέχει επτά (7) ασκήσεις για την σύγκριση μεγεθών (ψηλό-χαμηλό, μεγάλο-μικρό, μακρύ-κοντό, πλατύ-στενό, λεπτό-χοντρό).
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

134.1 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 1

chpt. 3

Easy

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:19 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002324 μs