Σύγκριση μεγεθών

Περιέχει επτά (7) ασκήσεις για την σύγκριση μεγεθών (ψηλό-χαμηλό, μεγάλο-μικρό, μακρύ-κοντό, πλατύ-στενό, λεπτό-χοντρό).
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

134.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:19 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!