Πού, πώς και ή - Γλώσσα Β Δημοτικού - Ενότητα 3

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για τον τόνο στις λέξεις πού, πώς, ή και 4 σχετικές ασκήσεις.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.5 MB


2nd Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Β Δημοτικού - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Graduated

Greek

Greece


October 19, 2023, 8:46 pm

October 19, 2023, 8:32 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!