Συλλαβές (π - πα)

Ασκήσεις για την 1η ενότητα της Γλώσσας "Που είναι ο Άρης;". Περιέχει ασκήσεις για εξοικείωση με το γράμμα π και την συλλαβή πα.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

210.9 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 4:47 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!