Γράφω μηνύματα - Ενότητα 6: Είμαστε έτοιμοι; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 3 ασκήσεις για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα σύντομα μηνύματα (βάσει της σελίδας 51, ΒΜ α' τεύχος).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

779 KB


Greek

Greece


November 22, 2023, 7:58 pm

November 22, 2023, 7:48 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!