Γλώσσα Στ' - Ενότητα 7 - Μετοχές ενεργητικής και παθητικής φωνής

Θεωρία και άσκηση με άκλιτες και κλιτές μετοχές (ενεργητικής και παθητικής φωνής) για την Ενότητα 7 στη Γλώσσα Στ' τάξης.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

687.2 KB


Greek

Greece


January 16, 2024, 5:36 am

January 15, 2024, 7:06 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!