Το ει

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή του Ει, ει.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Το καπέλο περπατάει" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

133.9 KB


1st Grade

Reading & Writing

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 5

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:18 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!