Λέξεις που δεν παίρνουν τόνο

Περιέχει θεωρία και μία άσκηση για κατανόηση και εξάσκηση σε μονοσύλλαβες λέξεις που δεν παίρνουν τόνο.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

126.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:09 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!