Δίφθογγοι - Ενότητα 6: Είμαστε έτοιμοι; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖θεωρία για τους διφθόγγους (άι, αϊ, αη, όι, οϊ, όη) και δύο σχετικές ασκήσεις.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

78.8 KB


Greek

Greece


November 29, 2023, 10:51 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!